В пълна хармония с околната среда

 

Растителното обработване е процес роден в природата. Растително обработените кожи не съдържат никакви токсични вещества, като азо багрила, никел, пентахлорфенол, хром VI, вещества все вредни, както за хората, така и за околната среда. Тези вещества са основни причинители на редица алергии. Благодарение на липсата на тези тежки метали и присъствието единствено на натурални екстракти, кожата е в пълна хармония с околната среда.

 

 

Важна допълнителна информация:

– Технологичният процес подлежи на строг непрекъснат мониторинг, с който да се гарантира ниското въздействие върху човека, околната среда и правилният натурален подбор на материали. Този контрол се извършва от “Italian Society of Allergological, Environmental and Occupational Dermatology” (SIDAPA)

– Благодарение на своите биологични характеристики, всички отпадъчни вещества при самия технологичен процес подлежат на рециклиране.

– Цеховете за щавене на кожа правят огромни инвестиции, с които да могат да контролират отпадачния процес.

– Много от веществата, използвани по време на процеса дъбене са събрани, рециклирани и използвани повторно в различни области, като основно се използват в селското стопанство.

– Нито едно животно не е убито за кожата си. Тези кожи са отпадъчен материал от хранително вкусовата промишленост.